neznámý: Matka a dít?

 • Name Matka a dít?
 • Author neznámý
 • Date Of Origin 1955 (?)
 • Type sgrafito
 • Material sgrafito
 • Status 3 sgrafita v dobrém stavu, dv? siln? poškozena
 • Placement Exteriér
 • Note celkem 6 sgrafit mezi okny nejvy??ího patra domu zobrazujících uspávání, koupání, oblékání, ?tení pohádek, hru a p?ípravu sva?iny do ?koly; autorem sgrafit na bo?ní stran? domu je Jan Ob?il (viz heslo), co? by mohlo navád?t k domn?nce o jeho autorství rovn?? v p?ípad? t?chto men?ích sgrafit, ov?em jejich styl se zdá být odli?ný
 • Coordinates 49.825205, 18.260581
 • District Mariánské Hory
 • Localization blok s ?. 88, 90, 92, 94 na ul. Zelená
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek