Karla Vašicová, Old?ich Vašica: mozaika

  • Název mozaika
  • Dílo zaniklé
  • Autor Karla Vašicová Old?ich Vašica
  • Vznik 1966
  • Zánik 21. století
  • Typ mozaika
  • Materiál kámen
  • Stav z v?tší ?ásti p?ekryto d?evot?ískovou zdí
  • Umíst?ní Interiér
  • Poznámka rozm?ry 520 x 420 cm
  • Zdroj Výtvarní um?lci Jihomoravského kraje 1985. Brno 1985
  • Sou?adnice 49.853745, 18.183832
  • ?tvr? Martinov
  • Lokalizace vstupní hala správní budovy bývalého Masokombinátu Martinov
  • zdroj: fotoarchiv AMO
    popis: p?vodní podoba vstupní haly
    datum: 70. léta 20. století
    foto: Petr Sikula
  • popis: sou?asný stav zakrytí mozaiky
    datum: 2016
    foto: Jakub Ivánek