Vladislav Oslizlok: Poslední horník

 • Název Poslední horník
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vladislav Oslizlok
 • Vznik 70. léta 20. století (?)
 • Zánik 21. století
 • Typ plastika
 • Materiál laminát
 • Stav socha odvezena n?kdy v roce 2015 neznámo kam
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka plastika p?vodn? stávala u vrátnice Dolu ?eskoslovenské armády 3 (Jind?ich) v Karviné-Dolech (kopie se nacházela v parku Bo?eny N?mcové, odkud p?emíst?na na nám. Budovatel? v Karviné, dnes nezv?stná), pozd?ji (patrn? v 90. letech 20. století) p?emíst?na do Ostravy
 • Zdroj Katalog památek m?sta Karviné I., Karviná 1985
 • Sou?adnice 49.814064, 18.298183
 • ?tvr? Kun?i?ky
 • Lokalizace p?ed vjezdem do bývalého dolu Alexander
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: Katalog památek m?sta Karviné I.
  popis: p?vodní umíst?ní u vrátnice Dolu ?SA v Karviné-Dolech