Sylva Lacinová: Kv?t

 • Name Kv?t
 • Author Sylva Lacinová
 • Date Of Origin 1973–1974
 • Type fontána plastika
 • Material m??
 • Status plastika dobrý, kašna zrušena
 • Placement Exteriér
 • Note architektonické ?e?ení Lubor Lacina; p?vodn? m?la Lacinová vytvo?it pro atrium dv? plastiky, av?ak úkol byl pozd?ji zkrácen na polovinu; p?i p?estavb? p?ednádra?ního prostoru do?lo ke zru?ení ka?ny a nahrazení ?lou?í?, u které plastika jen voln? stojí
 • Source GABRIELOVÁ, Bronislava aj. Sylva Lacinová. Brno 1996; ??astná
 • Coordinates 49.850834, 18.267694
 • District P?ívoz
 • Localization p?edprostor Hlavního nádra?í
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: Zapomenutá Ostrava (facebookové stránky)
 • datum: 2011
  foto: Roman Polášek
 • popis: sádrový model plastiky z roku 1973 v ateliéru autorky
  foto: Lukáš Kos