neznámý: památník umu?eným 1939–1945

 • Name památník umu?eným 1939–1945
 • Author neznámý
 • Date Of Origin konec 40. let 20. století (?)
 • Type památník plastika
 • Material ?ula
 • Status dobrý
 • Placement Exteriér
 • Note památník s p?vodn? z?ejm? barevnou plastikou ruky (zbytky nát?ru) stával na místním h?bitov? (je?t? na fotce z roku 1980); n?kdy v 80. letech p?emíst?no na sou?asné stanovi?t?
 • Coordinates 49.851731, 18.272962
 • District P?ívoz
 • Localization p?ed Archivem m?sta Ostravy na ul. Špálova
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: p?vodní umíst?ní na h?bitov?
  datum: 1980
  foto: Hana Kunzová
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: slavnostní odhalení (?) na novém míst? p?ed archivem
  datum: p?ed rokem 1989