Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: H?bitovní stéla

 • Name H?bitovní stéla
 • Author Ivo Klimeš Vladislav Gajda
 • Date Of Origin 1959–1970
 • Type plastika
 • Material vápenec mušlový
 • Status dobrý
 • Placement Exteriér
 • Note architektonické ?e?ení Ivo Klime?; vý?ka 12 m; první cena v celostátní sout??i 1959; schválení kone?né podoby k realizaci prob?hlo teprve roku 1969
 • Source ZAO Dílo; Gajda; ??astná; IVÁNEK, Jakub ? ?PA?KOVÁ, Eva: Socha? Vladislav Gajda a jeho dílo pro Vysokou ?kolu bá?skou, In: Ostrava. P?ísp?vky k d?jinám a sou?asnosti Ostravy a Ostravska 32. Ostrava 2018
 • Coordinates 49.830216, 18.308734
 • District Slezská Ostrava
 • Localization p?ed vstupní branou h?bitova
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek