Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: H?bitovní stéla

 • Název H?bitovní stéla
 • Autor Ivo Klimeš Vladislav Gajda
 • Vznik 1959–1970
 • Typ plastika
 • Materiál vápenec mušlový
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka architektonické ?e?ení Ivo Klime?; vý?ka 12 m; v autorské monografii uvád?no, ?e Gajda na návrhu pracoval ji? od roku 1959, kdy bylo arch. Ivo Klime?em projektováno krematorium s ob?adní síní a dispozice nového h?bitova, av?ak schválení kone?né podoby k realizaci prob?hlo teprve roku 1969
 • Zdroj ZAO Dílo; Gajda; ??astná
 • Sou?adnice 49.830216, 18.308734
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace p?ed vstupní branou h?bitova
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek