?estmír Hlavinka: dekorativní st?na v ?ekárn?

 • Název dekorativní st?na v ?ekárn?
 • Dílo zaniklé
 • Autor ?estmír Hlavinka
 • Vznik 1962–1970
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ dekorativní st?na reliéf
 • Materiál keramika (?)
 • Stav nenalezeno
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka v sout??i 1962?63 nevybrán ?ádný z obeslaných návrh?, proto komise úkol p?isoudila Hlavinkovi, který p?edlo?il návrh pro dekorativní st?nu ve výkropní kapli; autor m?l zna?né problémy s dodáním díla, kolaudace n?kolikrát odlo?ena, komise po neúsp??ných upozorn?ních dokonce rozhodla o stornování díla, av?ak nakonec bylo dílo autorem dodáno a zdr?ení patrn? prominuto; osud díla neznámý ? po?átkem 80. let p?istav?na k budov? nová ?ekárna, pro ni? vzniklo nové um?lecké dílo od Vladimíra Janou?ka (viz heslo)
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.833130, 18.312888
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace ?ekárna ob?adní sín? krematoria