Vladimír Janoušek: reliéfní plastika p?ed ob?adní síní

  • Název reliéfní plastika p?ed ob?adní síní
  • Dílo zaniklé
  • Autor Vladimír Janoušek
  • Vznik 1962–1968
  • Zánik neznámo kdy
  • Typ plastika
  • Materiál mosaz
  • Stav odstran?no, osud neznámý
  • Umíst?ní Exteriér
  • Poznámka celostátní sout?? 1962?63; vý?ka asi 2,5 m; 1979?80 p?emíst?ní plastiky z ji?ní strany schodi??ové terasy do západní ?ásti z d?vodu roz?i?ování budovy krematoria s ob?adní síní; odstran?no neznámo kdy, av?ak na míst? se nenachází u? ani ?ulový sokl, který m?l v souvislosti s p?enesením vzniknout
  • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková
  • Sou?adnice 49.832942, 18.312679
  • ?tvr? Slezská Ostrava
  • Lokalizace p?ed ob?adní síní krematoria