Josef Št?pánek, Rudolf B?eza: Pomník Petra Cingra

 • Name Pomník Petra Cingra
 • Author Josef Št?pánek Rudolf B?eza
 • Date Of Origin 1921
 • Type památník reliéf
 • Material pískovec
 • Status místy zv?tralé
 • Placement Exteriér
 • Note ?asto chybn? jako auto?i uvád?ni Josef Bílek ?i Franti?ek Bílek (rovn?? Vose?kovou); autorem architektonického vzez?ení pomníku Josef ?t?pánek; p?vodn? na m?stském h?bitov? v Moravské Ostrav? (vedle rondokubistického krematoria); roku 1980 odborn? demontováno a p?eneseno na Slezskou Ostravu, (provád?l Karel Vávra); av?ak je?t? 1985 le?elo na h?bitov? rozlo?eno na jednotlivé díly, zarostlé vegetací; na p?elomu 80./90. let restaurováno Miroslavem Rybi?kou; kulturní památka
 • Source ??astná; fotoarchiv AMO; ZAO Dílo (oprava a p?enesení památníku)
 • Coordinates 49.831334, 18.307690
 • District Slezská Ostrava
 • Localization areál h?bitova
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: p?vodní umíst?ní na starém m?stském h?bitov?
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: p?vodní umíst?ní na starém m?stském h?bitov?