Marcela Valentová, Rudolf Valenta: dekorativní st?na

 • Name dekorativní st?na
 • Author Marcela Valentová Rudolf Valenta
 • Date Of Origin 1969–1971
 • Type dekorativní st?na designový prvek
 • Material keramika
 • Status keramická d?lící st?na na terase zachována, zbytek budovy p?estav?n
 • Placement Exteriér
 • Note rozm?ry dekorativní st?ny asi 3 x 6 m; st?na m?la p?vodn? exteriérovou ?ást (d?licí st?na na terase) a interiérovou ?ást (reliéfní prvek na zdi restaurace), které byly rozd?leny sklen?nou st?nou (interiérová ?ást musela být odstran?na u? p?ed p?estavbou budovy)
 • Source ZAO Dílo; Vose?ková
 • Coordinates 49.832591, 18.304267
 • District Slezská Ostrava
 • Localization n?kdejší prodejna Budoucnosti s restaurací lidov? zvanou U mrtvoly, dnes kancelá?ský objekt, ul. Na Najmanské 5
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: III. konference delegát? Lidového spot?ebního dru?stva "Budoucnost Ostrava", propaga?ní materiál 1974 (ulo?eno v Archivu m?sta Ostravy, fond Lidové spot?ební dru?stvo Budoucnost Ostrava, karton 26)
  popis: interiérová (reliéfní) ?ást díla