Marcela Valentová, Rudolf Valenta: dekorativní st?na

 • Název dekorativní st?na
 • Autor Marcela Valentová Rudolf Valenta
 • Vznik 1969–1971
 • Typ dekorativní st?na designový prvek
 • Materiál keramika
 • Stav keramická d?lící st?na na terase zachována, zbytek budovy p?estav?n
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka rozm?ry dekorativní st?ny asi 6 x 3 m; st?na m?la podle záznam? exteriérovou a interiérovou ?ást, které byly rozd?leny sklen?nou st?nou; v pramenech se hovo?í rovn?? o reliéfu v interiéru o rozm?ru 6 x 3 m, ale nic nenasv?d?uje tomu, ?e by nakonec vznikl
 • Zdroj ZAO Dílo; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.832591, 18.304267
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace n?kdejší prodejna Budoucnosti s restaurací zv. U mrtvoly, ul. Na Najmanské 5
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek