Augustin Handzel, Ev?en Friedl: Památník osvobození / Vít?zství a Hold Rudé armád?

 • Name Památník osvobození / Vít?zství a Hold Rudé armád?
 • Author Augustin Handzel Ev?en Friedl
 • Date Of Origin 1945–1948
 • Type památník reliéf
 • Material bronz
 • Status dobrý
 • Placement Exteriér
 • Note architektonické ztvárn?ní památníku Ev?en Friedl, autorem reliéf? Augustin Handzel; vze?lo ze sout??e vypsané Úst?edním národním výborem v Ostrav? roku 1945; dva monumentální reliéfy (Vít?zství a Hold Rudé armád?) na bo?ních stranách podstavce pro první tank, kterým sov?tská armáda vstoupila 30. dubna 1945 do Ostravy; památník stával p?vodn? na ul. ?eskobratrská vedle mostu Pionýr?, av?ak po výbuchu, který most zni?il roku 1976, do?lo k jeho p?emíst?ní na Slezskou Ostravu, kde byl nov? kolaudován roku 1980 (nové architektonické zasazení projektoval arch. Petr Májek a památku restauroval Karel Vávra); kulturní památka
 • Source HOLÝ, Petr. Augustin Handzel. Ostrava 1960; ??astná; Vose?ková; AMO Dílo; ZAO Dílo
 • Coordinates 49.838009, 18.297753
 • District Slezská Ostrava
 • Localization Památník osvobození v ose mostu Miloše Sýkory
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: model reliéfu Vít?zství
  foto: Reproduk?ní odd?lení M?stského stavebního ú?adu v Ostrav?
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: model reliéfu Hold Rudé armád?
  foto: Reproduk?ní odd?lení M?stského stavebního ú?adu v Ostrav?
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: Handzel p?i odlévání reliéfu
  datum: 1947
  foto: Reproduk?ní odd?lení M?stského stavebního ú?adu v Ostrav?
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: práce na zv?tšování reliéfu v ateliéru Augustina Handzela v T?ebovicích
  datum: 1947
  foto: Reproduk?ní odd?lení M?stského stavebního ú?adu v Ostrav?
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: dobová pohlednice tanku na p?vodní míst? u Mostu Pionýr?
  datum: první polovina 60. let 20. století
  foto: Rudolf Janda