Vincenc Havel: památník Petra Bezru?e

 • Název památník Petra Bezru?e
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vincenc Havel
 • Vznik 1937
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ památník reliéf
 • Materiál bronz ?ula
 • Stav reliéf odcizen, památník zanedbán
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka pomník vznikl dle památe?ního textu na jeho zadní stran? k oslav? Bezru?ových sedmdesátin (inicioval ?enský odbor Slezské Matice osv?ty lidové) a stával p?vodn? v nedalekém Tylov? sadu na ul. Chitussiho; teprve v povále?ném období byl p?emíst?n k dolu, který roku 1946 získal jméno po známém básníkovi; datace tohoto p?esunu je v?ak nejasná ? a?koli Pi?to? uvádí rok 1975, Vose?ková zmi?uje (ov?em chybn? jako rok vzniku) rok 1965 (pro tento rok skute?n? archivní prameny dokládají vypsání jakési u??í socha?ské sout??e pro D?l Petr Bezru?, av?ak zále?itost není v zápisové knize blí?e specifikována a pozd?ji se ji? v zápisech nevyskytuje); v 80. letech 20. století byl pomník posunut sm?rem k budov? po pravé stran? vjezdu do areálu z d?vodu výstavby k?i?ovatky
 • Zdroj PI?TO?, ?eslav. D?l Petr Bezru? byl nejhlub?ím v republice. Slezskoostravské noviny, duben 2014; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.842189, 18.305530
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace napravo od vjezdu do areálu Dolu Petr Bezru?
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  datum: 90. léta 20. století
  foto: František ?ezní?ek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  popis: umíst?ní pomníku v parkov? upraveném p?edprostoru dolu
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula